Els valors propis de la solidaritat, la responsabilitat social i el fet de no tenir ànim de lucre atorguen al tercer sector social un paper ineludible en la construcció de la igualtat d’oportunitats i l’eradicació de les desigualtats de gènere, tant en les seves actuacions socials com en el sí de les pròpies organitzacions.

Es tracta, però, d’un sector altament feminitzat 72% de les treballadores remunerades i 59% de les persones voluntàries són dones en què es mantenen uns paràmetres de desigualtat molt similars als del mercat laboral ordinari.

Al tercer sector social, les dones també veuen atrapada la seva trajectòria professional entre el ‘sostre de vidre’ i el ‘terra enganxós’.

 

Les professionals del tercer sector com a motor de canvi i de transformació

El paper de les professionals del tercer sector és clau per dibuixar un nou model econòmic i social basat en la sostenibilitat humana i no en la lògica del benefici. Tenim a les nostres mans la capacitat de ser impulsores de línies estratègiques i actuacions concretes per combatre molts dels factors de discriminació i desigualtat envers les dones i altres col·lectius en situació de vulnerabilitat, no només al tercer sector sinó en el conjunt de la societat.

El lideratge de les professionals del tercer sector per aconseguir el canvi social i organitzacional resulta imprescindible en aquests moments i pot convertir-se en clau per ajudar a superar la crisi. A mesura que s’avanci en el nostre reconeixement i en l’empoderament col·lectiu, la nostra incidència serà més decisiva en la lluita contra tots els tipus de desigualtats.

  • Les dones estem molt presents a les organitzacions sense ànim de lucre i de l’economia social i cal potenciar la nostra participació i visibilitat. Des dels nostres llocs de responsabilitat i treball podem reforçar estratègies coeducatives i, sobretot, contribuir a modificar els missatges públics i difosos pels mitjans de comunicació per tal que dones i homes rebem el mateix tracte i indicacions igualitàries respecte els nostre rols a la societat i al treball.
  • Des del tercer sector es pot (i de fet ja es fa en gran mesura) col·laborar activament a trencar amb els rols actuals, tan estereotipats que impedeixen a les dones i als homes desenvolupar-se en llibertat d’acord amb les seves capacitats reals, en lloc de les assignades pel gènere.
  • Les professionals del tercer sector podem avançar en estratègies que estimulin la participació de les dones (de les que ja hi som i de les possibles nouvingudes) amb la creació de focus d’interès on puguem ser protagonistes, aportar les nostres idees i col·laborar en la transformació de les organitzacions.
  • En una nova societat, les professionals del tercer sector som molt conscients que cal superar els vells sistemes de lideratge d’organitzacions, jeràrquics i rígids, basats en l’estereotip tradicional masculí, i buscar noves fórmules de lideratge flexible, cooperatiu, transformacional, igualitari, en equip i tendent a l’horitzontalitat.
  • La implicació de les professionals del tercer sector resulta imprescindible en la implementació de noves formes de treball, molt més adaptades als horaris europeus i que contemplin la conciliació de la vida personal i laboral per a dones i homes.
  • Al mateix temps, podem afavorir polítiques familiars basades en la corresponsabilitat (tant en el treball remunerat com en el no remunerat) per tal d’assolir la igualtat d’oportunitats de tots els qui componen una família en sentit ampli. La política familiar no ha de tenir com a finalitat la protecció de la família com a ens abstracte, sinó la protecció dels drets de les persones que la integren –siguin infants, parelles, persones grans i/o persones dependents—, i ha de garantir la igualtat de dones i homes a la vida domèstica i professional.

Naturalment, les professionals del tercer sector tenim bons companys de viatge en aquest repte: tots aquells homes que comparteixen amb nosaltres l’objectiu de la igualtat d’oportunitats i la lluita contra la discriminació. Només la suma de les dones i els homes del tercer sector podrà aconseguir la transformació social que tant necessita la nostra societat. I per això tots ells estan convidats a compartir i difondre aquest document que DDiPAS posa a disposició de tothom amb l’esperança que les paraules acabin fent-se realitat.