El Govern de la Generalitat va aprovar ahir la memòria prèvia a l’inici de de la tramitació de l’Avantprojecte de llei per a la igualtat efectiva entre homes i dones. La nova normativa plantejarà mecanismes i mesures concretes perquè les administracions públiques catalanes impulsin polítiques i actuacions per eliminar el sexisme de les estructures socials, culturals, econòmiques i polítiques. +info/Nota de Premsa del Govern

Categories: Uncategorized

%d bloggers like this: