El passat mes d’abril, des de la xarxa DDiPAS vam enviar una carta al president de la Plataforma del Tercer Sector, Sr. Luciano Poyato, expressant el nostre desacord i la nostra decepció pel fet que aquesta plataforma –que va celebrar la seva primera assemblea al gener d’aquest any– no incorporés els criteris d’equitat de gènere a l’hora de constituir els seus òrgans directius i de representació. A la carta ens mostravem “convençudes que aquesta situació, segurament conjuntural, pogués ser superada en un futur pròxim” per construir “totes i tots un Sector Social que sigui expressió real dels valors d’equitat de gènere”, però a hores d’ara no hem rebut cap resposta de la Plataforma, ni tenim coneixement que s’hagi produït cap canvi.

Categories: Uncategorized

%d bloggers like this: