Un any més, la xarxa de Dones Directives i Professionals de l’Acció Social i l’Observatori del Tercer Sector convoquen el Premi Aspàsia amb l’objectiu valorar les persones que, mitjançant les seves iniciatives i accions, hagin afavorit l’equitat de gènere i hagin treballat en defensa de l’apoderament de les dones.
El Premi pretén reconèixer el compromís i el treball realitzat des de la praxi, la reflexió i/o la recerca, i valorarà que l’actuació de la persona hagi tingut un impacte social rellevant. Els moviments associatius i les organitzacions socials han estat espais naturals de participació en el desenvolupament d’aquestes trajectòries destacades.

La presentació de candidatures per la vuitena edició s’inicia el 9 de març i finalitza l’11 de maig.  

Caràcter del Premi
El Premi pretén posar de relleu les aportacions de la persona premiada. No té caràcter econòmic i vol ser un reconeixement des del sector social a aquelles persones que han contribuït a una major equitat de gènere mitjançant accions amb impacte social. La persona guardonada rebrà com a símbol de reconeixemnt, una obra d’art creada per un/a alumne/a de la Facultat de Belles Arts de UB, fruït del concurs convocat per aquest centre a tal efecte.

Per donar visibilitat a les trajectòries premiades, la xarxa DDiPAS publicarà al seu blog les trajectòries destacades i l’Observatori del Tercer Sector ho incorporarà també a les seves activitats sobre la temàtica.

A més, les persones premiades seran reconegudes com a sòcies d’honor de DDiPAS i rebran informació de les activitats de les organitzacions convocants del premi, així com els materials produïts per aquestes organitzacions. Igualment, des de l’Observatori del Tercer Sector es realitzaran recerques sobre aquest àmbit que comptaran amb la participació i opinió de les persones premiades.

Bases i criteris de valoració
La presentació de candidatures per a l’edició 2020 del Premi Aspàsia es pot realitzar a través del següent formulari per presentar les candidatures

A partir de la documentació presentada, els principals criteris que el jurat tindrà en compte són els següents:

  • El compromís personal
  • La qualitat i la innovació de les iniciatives o accions realitzades en defensa de l’equitat de gènere
  • L’impacte social d’aquestes accions

    Consulta les Bases Premi ASPASIA 2020

Calendari de l’edició 2020
Publicació de les bases i obertura de la convocatòria: 9 de març de 2020
Termini de presentació de candidatures: fins el 11 de maig de 2020
Atorgament del Premi: 8 d’octubre de 2020

El jurat
Està format per persones vinculades al sector social, educatiu, sanitari o periodístic que es consideri poden valorar els criteris d’atorgament del premi. Aquestes persones seran nomenades conjuntament per les organitzacions convocants a títol personal i per a una edició, amb caràcter renovable .

Estarà format per un mínim de set membres, entre els quals s’hi comptaran com a mínim:

  • dues persones representants de l’Observatori del Tercer Sector
  • dues persones representants de DDiPAS
  • La resta seran persones escollides per l’organització del Premi.

Presentació de candidatures
Les candidatures poden ser presentades per una o més persones que valorin la tasca per fomentar l’equitat de gènere i la defensa de l’apoderament de les dones d’una tercera persona com a mereixedora d’aquest reconeixement, o pot presentar-la també la mateixa persona candidata.

Informació i documentació a presentar
1.- Formulari electrònic, disponible en el següent enllaç.

2.- Resum de la trajectòria de la persona candidata. En fer la proposta, s’haurà d’incloure alguna informació de la persona candidata que reculli dades pel que fa a la seva trajectòria i experiència en relació a la temàtica del premi. A més, es pot incloure la documentació que es cregui oportuna per acreditar la seva trajectòria vital i professional (CV, enllaços web, etc.).

3.- Valoració personal i de fites destacades. Es podrà afegir un escrit de màxim 1.000 paraules que ampliï la informació del punt 2 i/o que sintetitzi informació en relació als criteris de valoració establerts en les bases del premi: impacte social i qualitat de les iniciatives, compromís personal i fites de la trajectòria personal i professional de la persona candidata.

4.- Cartes de suport a la persona candidata. Opcionalment, es podran presentar com a màxim quatre cartes de suport, que mostrin la seva idoneïtat i expressin el reconeixement a favor de la concessió d’aquest premi.

L’entrega de la documentació addicional (cartes de suport, materials, publicacions…) que es vulgui aportar es farà preferentment en format electrònic, incloent els enllaços per accedir al contingut al formulari d’inscripció. En cas que la documentació no estigui disponible a la xarxa, s’ha d’enviar a alguna de les adreces de correu següents: secretaria@ddipas.org, observatori@observatoritercersector.org.

En cas que es vulgui presentar documentació addicional en paper es podrà entregar a la seu d’ECAS, Via Laietana 54- 6è pis, 08003 de Barcelona.

No es retornarà la documentació presentada, que en tot cas restarà a disposició per ser recollida durant un mes. L’organització es reserva el dret d’us de la documentació presentada.

%d bloggers like this: