Amb motiu del Dia Internacional de la Dona, el Parlament Europeu ha elaborat un Eurobaròmetre sobre dones i desigualtats de gènere en el context de crisi econòmica que mostra que el 37% dels espanyols creu que la diferència salarial entre homes i dones s’ha agreujat durant la crisi i que un 36% opina que les dones, per culpa del moment econòmic actual, han vist empitjorada la conciliació del treball amb la vida familiar.

Els resultats es van presentar al debat ‘Dona i crisi: Parlem-ne’, organitzat per l’oficina del Parlament Europeu a Barcelona el passat 21 de març. A més de Raül Romeva, membre de la comissió de Drets de la Dona i Igualtat del Parlament Europeu, i d’Àngels Guiteras, presidenta de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social, a la taula rodona hi van participar  Fina Rubio i Teresa Crespo, presidenta i membre de la Junta de Govern de DDiPAS, respectivament.

En el marc de l’acte, el Parlament Europeu va facilitar les resolucions de tres informes al voltant de la temàtica: un elaborat per Kartika Tamara Liotard sobre la lluita contra els estereotips, un d’Elisabeth Morin-Chartier sobre crisi i igualtat i un de Silvia Costa sobre la situació de les dones al nord d’Àfrica. El comunicat del Parlament Europeu sobre aquests estudis destaca “la precarietat de les condicions laborals a què s’enfronten les dones i les repercussions que poden tenir les polítiques de retallades en el sector públic, on la dona ocupa el 70 per cent dels llocs de treball en el total de les administracions locals, regionals i estatals dels Estats de la Unió Europea”.

Segons l’informe de Marin-Chartier, les retallades pressupostàries en educació, sanitat i serveis socials han provocat un augment del número de dones desocupades, moltes de les quals treballen en aquests sectors. L’autora considera que “les dones s’enfronten a una crisi silenciosa que ha empitjorat notablement les seves condicions de vida. Abans que comencés aquesta crisi econòmica ja hi havia una taxa important de desocupació femenina, i eren en la seva majoria les dones qui tenien uns contractes precaris, a temps parcial i amb baixos salaris. Desgraciadament, amb les polítiques d’austeritat les dones sofreixen en l’actualitat un doble càstig”. L’informe demana que les respostes polítiques a la crisi tinguin en compte la dimensió de gènerei reflexiona sobre el “sostre de vidre”: als sectors financer i bancari europeus, per exemple, tan sols un 5% dels alts càrrecs són dones.

Categories: Uncategorized

%d bloggers like this: