Un sondeig dut a terme pel grup Adecco conclou que, segons el 70% de las directives, Espanya està entre els pitjors països europeus en termes de conciliació laboral i familiar. Tot i que el 86% de las enquestades afirma que la seva empresa aplica algunes mesures en aquest sentit, el 61% les considera insuficients i un 47% reconeix tenir problemes amb freqüència per fer compatibles la vida personal i la professional.

+info | nota de premsa d’Adecco

%d bloggers like this: