feminitzacio_pobressa-1La Taula de Treball contra la Feminització de la Pobresa de l’Ajuntament de Barcelona ha presentat al mes de juny el document marc de l’Estratègia contra la feminització de la pobresa i la precarietat a Barcelona 2016-2024, amb unes primeres 71 mesures que evolucionaran d’acord amb el seu desplegament durant els propers vuit anys.

El seu objectiu és pal·liar les causes estructurals que reprodueixen aquest fenomen, com ara la discriminació en el mercat laboral, les desigualtats en la distribució de les càrregues de cura i del treball domèstic i les dificultats en l’accés a l’habitatge, entre altres.

Les 50 mesures inicials, que començaran a implantar-se aquest mateix any tenen una dotació de 27.928.176 euros. El 2016 està previst desenvolupar projectes per fomentar la dignificació del mercat de treball dels sectors més feminitzats.

Es posaran en marxa  programes per dones en situació d’atur, i d’altres d’emprenedoria social i solidària per sectors precaritzats com ara la neteja, el comerç i l’atenció a les dones. Es desplegaran plans d’ocupació però també contractes bonificats i nous mecanismes per millorar la qualificació professional. També es fomentarà la creació de cooperatives de cura.

D’altra banda, es llançaran accions de sensibilització sobre coresponsabilitat en el treball domèstic i en les cures. En aquest sentit, s’incrementarà l’oferta i la quantia de beques menjador, i s’ampliarà el Servei d’Atenció Domiciliària (SAD), el de teleassistència i el d’àpats socials.

Font: web de l’Ajuntament de Barcelona

%d bloggers like this: