propostes ddipas_documentsLa xarxa DDiPAS hem dirigit als partits polítics propostes i reivindicacions per a l’impuls de polítiques en clau de gènere a través dels documents Quina societat volem les dones professionals de l’acció social? (PDF) i Reflexions i propostes en l’àmbit de les polítiques socials (PDF). Aquest darrer elaborat per la federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS), a la qual la xarxa està vinculada, amb motiu de les eleccions del proper 27 de setembre.

  • Exigim un compromís ferm amb l’eradicació de la violència masclista com a prioritat política i social real. Cal desplegar recursos per prevenir i atendre la violència masclista amb actuacions integrals i transversals, facilitar l’accés automàtic de les dones víctimes de violència a les prestacions de Renda Mínima d’Inserció i a l’habitatge social; i impulsant una reforma integral dels sistemes legal i judicial per millorar la seguretat de les dones denunciants.
  • Cal impulsar polítiques d’ocupació que incorporin l’equitat de gènere i que despleguin mesures concretes d’acció positiva destinades a reduir les bretxes de gènere al mercat laboral.
  • Reivindiquem mesures específiques de suport a les dones en famílies monoparentals –amb una elevada taxa de risc de pobresa— que garanteixin el seu accés a l’habitatge social, beques menjador per als seus fills i filles i la cobertura de les necessitats bàsiques d’alimentació.
  • Des de la doble mirada de dones de l’acció social i persones compromeses amb l’equitat de gènere, plantegem també una sèrie de propostes en els àmbits de la redistribució econòmica i el reconeixement cultural i simbòlic, com ara introduir clàusules d’equitat de gènere en la contractació pública, concedir permisos de paternitat compartits de forma real i efectiva o garantir la paritat participativa als òrgans de direcció de decisió de les entitats socials.
%d bloggers like this: