temps

MATERIALS DISPONIBLES

L’estudi ‘Gestió del temps a les entitats socials: situació actual, reptes i dificultats’ és la fase inicial d’un projecte més ampli impulsat per la xarxa de Dones Directives i Professionals de l’Acció Social d’impuls de noves formes d’organització del temps al tercer sector, amb l’objectiu de conèixer la situació actual de l’organització horària, gestió del temps i les mesures de conciliació de la vida professional, personal i familiar a les entitats socials.

L’estudi ha comptat amb el finançament de l’Ajuntament de Barcelona a través de la convocatòria de subvencions per a la realització de projectes, activitats i serveis de districte i ciutat 2015, en l’àmbit temàtic ‘Temps i conciliació’. Les conclusions de l’estudi es van presentar al novembre de 2016.