Els resultats de l’Anuari de l’Ocupació del Tercer Sector Social de Catalunya 2016 (PDF) que La Confederació, patronal del tercer sector, ha fet públics recentment inclouen diverses dades amb perspectiva de gènere. Les recollim sintèticament a continuació:

  • Perfil més freqüent entre les persones contractades a les entitats socials: dona d’entre 26 i 35 anys que treballa de tècnica d’atenció directa, té contracte indefinit en jornada parcial i un sou brut anual d’entre 13 i 24 mil euros.
  • Un sector altament feminitzat: el 72% de professionals són dones, el 28% homes.
  • La presència de les dones es redueix lleugerament a mesura que augmenta l’escala de responsabilitat: d’un 78% de dones entre el personal administratiu i de suport a un 64% als càrrecs de direcció i gerència.

Elaborat per La Confederació

Elaborat per La Confederació

  • Major presència de contractes indefinits entres les dones (61%) que entre els homes (56%).
  • Major presència de la jornada parcial entre les dones (58%) que entre els homes (40%), i gran diferència respecte la resta del mercat laboral català.
ddipas_jornadaxsexe

Elaborat per La Confederació.

  • La mitjana salarial és un 2% superior en els homes (en el mercat laboral ordinari la bretxa salarial és d’un 25%). La diferència en la mitjana salarial augmenta a mesura que incrementa la responsabilitat en la categoria professional. D’aquesta manera, en els càrrecs de direcció i gerència els homes cobren un 10% més que les dones.
Elaborat per La Confederació.

Elaborat per La Confederació.

%d bloggers like this: