TEMES

  • Discriminació laboral, quotes i paritat
  • Usos del temps i conciliació
  • Lideratges, dones directives i trajectòries femenines
  • Desigualtats, polítiques d’igualtat i crisi
  • Altres

 Discriminació laboral, quotes i paritat

Usos del temps i conciliació

Lideratges, dones directives i trajectòries femenines

Desigualtats, polítiques d’igualtat i crisis

Altres