L’informe anual sobre igualtat de gènere que ha fet públic aquesta setmana la Comissió Europea il·lustra amb dades actualitzades la discriminació de gènere. En l’àmbit laboral, la bretxa salarial (diferència entre la mitjana del guany salarial brut per hora entre homes i dones) se situa en un 16,4%, amb una ínfima millora respecte les dades de fa cinc anys (d’un 17,3% el 2008). En el cas de l’Estat espanyol, la xifra puja fins al 17,8%. La Comissió Europea també alerta que les dones dediquen el triple d’hores que els homes a les tasques domèstiques i de cura que els homes (26 hores de mitjana enfront 9 hores de dedicació de la població masculina), i que en un 32% dels casos trunquen la seva carrera laboral o assumeixen feines a temps parcial per dedicar-se a la llar i la família.

Per a més informació:
Informe de la CE en anglès
Comunicat de premsa de la CE en castellà
Noticia al diari Ara

D’altra banda, podeu descarregar-vos online les Propostes de DDiPAS per a l’agenda política de les eleccions europees, que inclouen l’impuls de noves maneres d’organització del temps de treball –donant suport a la iniciativa ‘Ara és l’hora’ per la reforma horària—, mesures que garanteixin que l’accés als serveis de salut sexual i reproductiva no es veurà amenaçat i polítiques actives d’ocupació dirigides a avançar en la igualtat de gènere, entre d’altres.

Categories: Uncategorized

%d bloggers like this: