Tres articles d’avui estimulants i inspiradors:

Caurà el «sostre de vidre» d’aquí 20 anys? (El Periódico, suplement +persones). “Per poder conciliar, hi ha tres pilars inexpugnables: el suport de la parella, la flexibilitat per part de l’empresa i la responsabilitat personal individual. Cadascú hauria d’aprendre a organitzarse i buscar el seu particular punt d’equilibri entre la vida professional i la familiar” [article de Eva Abans, de l’Àrea de Transaccions d’Ernst & Young]

El sexe de la crisi (diari Ara). “Les conseqüències quotidianes de la crisi econòmica també tenen rostre de gènere en la mesura que persisteix la divisió sexual del treball. Els homes i les dones no treballen del mateix ni el mateix. El 23% de l’ocupació femenina de l’estat espanyol està dins de l’oferta pública d’educació, salut i serveis socials. És obvi que les retallades en aquests àmbits tenen unes conseqüències laborals pitjors per a les dones en comparació als homes.” [Article de Sara Moreno, sociòloga.]

Obama afina el seu discurs cap a les dones en una cerimònia de graduació (The Washington Post, en anglès). “Esteu ben situades per aconseguir que aquest sigui el segle en què les dones sigueu les artífex no només del vostre destí, sinó també del destí d’aquesta nació i d’aquest món. No us limiteu a implicar-vos. Lluiteu per ocupar un lloc a taula. Més encara: lluiteu per ser les caps de taula.” [Paraules de Barack Obama dirigides a les universitàries del Barnard College.]

Categories: Uncategorized

%d bloggers like this: