Obrim novament convocatòria de feina per a plaça d’administrativa de suport tècnic.

La persona escollida treballarà en estreta coordinació amb la Junta Directiva de la Xarxa, i les seves principals funcions seran:

 • Secretaria de la Junta Directiva de la Xarxa: convocatòria i coordinació de les reunions, gestió del correu i gestió de les demandes de representació.
 • Coordinació de l’execució del Pla d’Activitats aprovat en la Junta Directiva de la Xarxa, en coordinació amb les diferents comissions de treball de la Junta.
 • Redacció, presentació, seguiment i justificació de projectes subvencionats a la xarxa
 • Coordinació i supervisió de les accions i l’activitat regular de la Xarxa, d’acord amb la Junta Directiva
 • Realització dels informes de seguiment i de la memòria final dels projectes de la xarxa, en coordinació amb les diferents responsables de la Junta Directiva.

Requisits:

 • Formació de grau administratiu o similar
 • Experiència en àrees de secretaria administrativa

Es valorarà:

 • Experiència en disseny, gestió i justificació de projectes (subvencions públiques i privades)
 • Experiència en gestió de petites entitats sense ànim de lucre
 • Formació bàsica en perspectiva de gènere/igualtat

Competències: 

Es cerca una persona amb capacitat de gestió i organització de l’activitat:

 • Capacitat d’organització i gestió de la pròpia feina
 • Capacitat de treball en equip de manera cooperativa
 • Autonomia i capacitat de presa de decisions i resolució de conflictes
 • Flexibilitat i capacitat de gestió del canvi

S’ofereix:

 • Jornada: 25 hores setmanals (jornada parcial)
 • Contracte d’obra i servei
 • Salari: 10.571,52 € bruts anuals
 • Ubicació lloc: Barcelona

Enviar e-mail a secretaria@ddipas.org

Termini de recepció de sol·licituds: 5/06/19

OFERTA FEINA

%d bloggers like this: