Hem demanat a les persones assistents a la 4a Jornada DDiPAS que resumeixin en una frase com han viscut la jornada o què en volen destacar. Aquestes són les seves respostes:

 
Molta satisfacció d’escoltar tant talent femení i tantes propostes de conciliació. Conciliar és possible!

 Una jornada necessària per poder donar visibilitat al talent femení, però amb molta feina per endavant.

Les dones amb càrrecs intermitjos tenim molta possibilitat d’incidir sobre les nostres entitats i els equips.

Conciliació i millor gestió del temps.

 Temps i equilibri per treballar, per conciliar, per participar, per viure.

 Una certa soledat: poques complicitats encara.

 No podem esperar 30 anys per estar com a Noruega. Ens hem de posar les piles com a país. Comencem ja!