Les primeres dades macroeconòmiques positives fan pensar que podríem estar començant a sortir de la crisi, però l’escenari que es dibuixa no és esperançador, tal i com mostra l’informe INSOCAT núm. 4, Escenari postcrisi: Treballadors pobres, desigualtats més profundes publicat aquesta setmana per la federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS). Creixen les desigualtats, s’incrementa l’atur de llarga durada i augmenta la precarietat laboral: contractes temporals amb jornades parcials i sous molt baixos, especialment entre les dones.

Destaquem les dades més rellevants de l’informe INSOCAT des d’una perspectiva de gènere:

  • Un 17,4% de les treballadores assalariades rep uns ingressos menors o iguals al salari mínim interprofessional, un 7,5% en el cas dels homes (dades de 2012).
  • L’any 2012 la taxa de risc de pobresa va afectar el 20,1% de la població de Catalunya, quatre dècimes menys que l’any anterior. Les persones més afectades per la pobresa continuen sent les dones joves: un 30,2% de dones de menys de 16 anys i un 20,6% de dones de 16 a 64 anys (dades de 2012).
  • El salari mig anual se situa en 20.930 euros entre les dones i 27.830 euros entre els homes (dades de 2012).
  • Les dones de més de 65 anys són el sector de població amb més privacions materials (el 42,1% té dues o més privacions). Les segueixen les dones de la resta de grups d’edat amb dues privacions, ressaltant el 41,6% de dones de 16 a 39 anys que tenen dues o més privacions materials. Aquesta tendència canvia si ens fixem amb els homes, en aquest cas són els de 40 a 64 anys els que tenen més privacions materials (28,1%), seguits pel 27,2% dels de 16 a 39 anys.

En el cas dels homes, destaca un elevat abandonament prematur dels estudis (un 30,5% dels homes i un 18,6% de dones l’any 2013) i una lleugera incidència major de l’atur. La taxa d’atur és d’un 23,1% entre els homes i un 21% entre les dones i l’atur de llarga durada (persones aturades que fa més d’un any que busquen feina) d’un 60,5% entre els homes i 58,6% entre les dones.

Podeu llegir al web d’ECAS la nota de premsa sobre la publicació de l’informe, i en aquest enllaç la versió completa de l’informe (PDF) a partir de la qual s’ha extret la versió reduïda (PDF).

%d bloggers like this: