La presidenta de DDiPAS i de la Fundació SURT, Fina Rubio, aprofundeix sobre l’impacte de la crisi en les dones a l’article ‘Treballadores i pobres’ publicat aquesta setmana a El Periódico de Catalunya.

“[…] La segregació laboral, vertical i horitzontal, continua sent l’eix vertebrador de l’ocupació femenina. Les dones continuen ocupades majoritàriament en el sector serveis (especialment comerç i hostaleria), en el sector social i del lleure i en el domèstic i de cura, sectors tots ells altament feminitzats en els que, precisament per ser-ho, el salari brut anual és inferior als dels sectors masculinitzats. L’ocupació creada en els darrers trimestres té un clar component de precarietat que afecta especialment a les dones: la taxa de temporalitat ha crescut i se situa en el 18,37%, i el 72% de la contractació a temps parcial és femenina. […]” Llegir article complet

Categories: Uncategorized

%d bloggers like this: