MISSIÓ I OBJECTIUS

La xarxa de Dones Directives i Professionals de l’Acció Social té com a missió potenciar la presència i la visibilitat de les dones en les organitzacions del tercer sector social i afavorir la seva presència als seus òrgans de direcció.

La xarxa DDiPAS vol assumir el compromís individual i col·lectiu d’un conjunt d’objectius:

  • Impulsar que les organitzacions del tercer sector social incorporin els principis i valors de l’equitat de gènere i l’eradicació de les discriminacions per raó de sexe, tant en la seva cultura i pràctica organitzativa com en la seva actuació i impacte extern. Ambdues vessants estan indissolublement vinculades, i cap de les dues pot actuar eficaçment sense l’altra.
  • Visibilitzar l’aportació de les dones a l’acció social i sensibilitzar a l’entorn del valor de l’equitat de gènere com a motor imprescindible per avançar.

Des de las xarxa DDiPAS reconeixem les aportacions dels moviments feministes a l’avenç social i a la situació de les dones en el món.

Si ho voleu ens podeu fer arribar els vostres comentaris, consultes o aportacions a través del nostre contacte.