Curs ‘Abordatge de la violència masclista des d’una perspectiva intercultural’ (2013)

Formació gratuïta dirigida a professionals d’entitats socials.
10, 17, 24 i 31 de maig de 9.30 a 14.30 hores (durada de 20 hores presencials)

Lloc: Seu de Fundació Surt, c/ Guàrdia 14 baixos, Barcelona
Inscripció: formacio@asceps.org (Laura Baseiria)

OBJECTIU GENERAL: Oferir eines i estratègies per a l’abordatge de la violència masclista des d’una perspectiva intercultural.

OBJECTIUS ESPECÍFICS:

  • Analitzar la violència masclista des d’una visió intercultural
  • Donar a conèixer la situació de les dones migrades que pateixen violència masclista
  • Facilitar eines de detecció i d’intervenció davant de casos de maltractament a dones de cultures diferents

CONTINGUTS:

UNITAT 1: PRESENTACIÓ i INTRODUCCIÓ (2h)
Presentació de l’acció formativa i introducció
Conceptes bàsics. Posicionament vers la violència masclista. Impacte de la multiculturalitat en els processos de violència

UNITAT 2:CONCEPTES GENERALS (4h)
Enfocament intercultural de l’abordatge de la violència masclista
Rumors i estereotips vinculats a la violència en dones migrades
Principals factors de vulnerabilitat de les dones migrades davant la violència masclista
Dones en situació de violència: Llei d’estrangeria i Plan de atención y prevención de la violencia de género en población extranjera inmigrante (2009-2012)

UNITAT 3: COL·LECTIUS (10h)
Col·lectius: Col·lectiu Magribí; Països Subsaharians; Llatinoamèrica; Països de l’Europa de l’Est; Xinès
Codis familiars i rol de la dona en el col·lectiu
Diferents concepcions de la violència i del maltractament des dels sistemes de valors culturals, familiars i/o religiosos del col·lectiu
Pautes d’intervenció per abordar la violència masclista, atenent les especificitats de les dones pertanyents al col·lectiu
Anàlisis de casos pràctics i treball en grups

UNITAT 4: CONCLUSIONS I AVALUACIÓ (4h)
Detecció de necessitats i atenció psicosocial de la violència masclista en dones migrades
Pautes per a la prevenció i sensibilització de dones de diferents cultures
Dinàmiques grupals
Presentació de la bibliografia comentada i conclusions
Avaluació de l’acció formativa

Organitzen

Amb el suport de