Per fer realitat els objectius estratègics des de la xarxa de Dones Directives i Professionals de l’Acció Social impulsem diverses línies de treball:

  • Elaborar una diagnosi i un seguiment continuat de la realitat del tercer sector en relació a l’equitat de gènere. Aquesta diagnosi ens ha de permetre generar coneixement, alhora que valorar i fer visible l’aportació del talent femení en les organitzacions del tercer sector.
  • Impulsar propostes operatives per fer efectiva la incorporació de la perspectiva de gènere en la gestió i el funcionament de les organitzacions del tercer sector, i fomentar alhora la implementació de mesures concretes de conciliació.
  • Fer incidència política i social en relació a les polítiques de gènere i d’igualtat d’oportunitats en tots els àmbits d’acció del tercer sector.
  • Articular i vertebrar la col·laboració amb altres xarxes i organitzacions enfocades al mateix objectiu d’impulsar mesures d’igualtat i polítiques de gènere.

 

Entre d’altres, algunes de les principals accions que hem dut a terme són :