La xarxa de Dones Directives i Professionals de l’Acció Social (DDiPAS) és un espai impulsat l’any 2012 per la federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS) amb l’objectiu de potenciar la presència i visibilitat de les dones en les organitzacions del tercer sector social.

La xarxa DDiPAS vol assumir el compromís individual i col·lectiu d’un conjunt d’objectius:

  • Impulsar que les organitzacions del tercer sector social incorporin els principis i valors de l’equitat de gènere i l’eradicació de les discriminacions per raó de sexe, tant en la seva cultura i pràctica organitzativa com en la seva actuació i impacte extern. Ambdues vessants estan indissolublement vinculades, i cap de les dues pot actuar eficaçment sense l’altra.
  • Visibilitzar l’aportació de les dones a l’acció social i sensibilitzar a l’entorn del valor de l’equitat de gènere com a motor imprescindible per avançar.

Des de las xarxa DDiPAS reconeixem les aportacions dels moviments feministes a l’avenç social i a la situació de les dones en el món.

Objectius actualitzats el juliol de 2015 per la Junta de Govern de DDiPAS