En el marc del Programa de gestió del canvi pel foment de l’equitat de gènere al Tercer Sector Social de Catalunya, i juntament amb La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya hem impulsat l’Eina d’autodiagnosi pel foment de l’equitat de gènere al Tercer Sector Social de Catalunya, per facilitar a les entitats que puguin conèixer la situació en què es troben i definir un senzill full de ruta flexible i adaptat al ritme i a les necessitats de cada organització.  
 ESTRUCTURA I CONTINGUT 

L’Eina d’autodiagnosi s’estructura segons les quatre dimensions de la Guia de gestió del canvi pel foment de l’equitat de gènere al Tercer Sector Social de Catalunya (1. Estratègia, missió i valors, 2. Òrgans de govern/ direcció i bretxa salarial, 3. Flexibilitat i corresponsabilitat en les cures, 4. Canvi al Tercer Sector Social) i les 10 característiques clau d’una entitat compromesa amb l’equitat de gènere que també s’identifiquen en la Guia.  
Per a cada dimensió de la gestió del canvi, l’Eina d’autodiagnosi conté quatre apartats:

SABIES QUE… 
Es sintetitzen dades i informacions rellevants (extretes majoritàriament de l’informe 2018 “L’ocupació en el tercer sector social català des de la perspectiva de gènere”) relacionades amb cadascuna de les dimensions per tal de conèixer breument quin és l’estat de la qüestió.

PREGUNTES D’AUTODIAGNOSI 
Partint de les característiques clau associades a les dimensions, es realitzen preguntes per tal de veure quin és el grau d’avenç de l’entitat respecte a cada pregunta, tot plantejant opcions de resposta (A, B, C o D) que conviden a la reflexió i l’acció per part de les entitats.

ORIENTACIONS
En funció de la suma de punts obtinguda en cada dimensió, es realitzen dos tipus d’orientacions. Si s’obté un nombre alt de punts, es considera que l’entitat és referent en aquella dimensió tot especificant algunes accions que poden ajudar a avançar vers l’excel·lència. Si s’obté un nombre més baix de punts, es plantegen orientacions (per a cada dimensió) per passar d’un nivell més bàsic a un de més avançat.

RECURSOS
S’identifiquen recursos de referència, disponibles en línia i elaborats per una diversitat d’institucions i organitzacions per tal de continuar aprofundint i treballant en cadascuna de les dimensions de gestió del canvi pel foment de l’equitat de gènere.

L’Eina d’autodiagnosi pel foment de l’equitat de gènere al Tercer Sector Social de Catalunya compta amb el suport del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.
%d bloggers like this: