El Fòrum Econòmic Mundial ha publicat un Informe Global sobre les Diferències de Gènere 2012 que situa Espanya en el lloc 26 de la classificació (sobre un total de 135 països) en termes de condicions d’igualtat entre homes i dones. La dada preocupant és que, en relació a l’any passat, estem 14 posicions més enrere perquè s’ha reduït de manera significativa el nombre de dones que ocupen càrrecs al govern (principalment, en ministeris). L’estudi es basa en quatre eixos: 1) Participació economica i oportunitats per a les dones; 2) Educació; 3) Salut i taxa de mortalitat; i 4) Poder polític.

+ info | articles en premsa:

Avui mateix, El País informa d’una sentència del Tribunal Suprem del Regne Unit que suposa tota una fita per a la igualtat: la Justícia ha reconegut el dret d’un grup de 174 dones a reclamar les pagues extraordinàries que l’Ajuntament de Birminghamen no els va pagar en el seu dia, a diferència dels seus companys homes. Els salaris d’homes i dones empleats al consistori eren iguals sobre el paper, però ells rebien unes pagues extraordinàries que feien que el sou real fos gairebé el doble. Podeu llegir aquí la notícia completa.

%d bloggers like this: