La Fundación Lealtad ha publicat recentment un anàlisi de la presència de les dones als òrgans de govern de les ONG que mostra que ocupen el 35% dels llocs a les juntes directives o patronats de les 167 associacions i fundacions que participen en la ‘Guía de la Transparencia y las Buenas Prácticas’. El percentatge triplica el de presència de dones en l’àmbit empresarial, on les dones representen només un 12% dels òrgans de govern.

Podeu llegir aquí la notícia completa al web de Fundación Lealtad.

Categories: Uncategorized

%d bloggers like this: