Article de l’Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació, llegir al seu web.

treure els peus galleda

Finalment tots els partits hi han caigut. Sembla que no hi ha hagut manera d’evitar-ho i s’ha confirmat -llevat del cas d’una honrosíssima excepció que ha deixat ben clar, explícita i implícitament, el compromís amb el feminisme- que quan es tracta de demanar comptes a la història des de la perspectiva de les dones, o apostar per un futur lliure i en llibertat, les candidates han “sortit de quadre” i les campanyes electorals, un cop més, s’han ficat de peus a la galleda.

S’ha produït una usurpació de l’espai d’enunciació i  la conjugació en femení del futur que es dirimia en les eleccions autonòmiques recents, ha estat absent en els registres i talls informatius seleccionats pels mitjans de comunicació.

En una contesa electoral com la que hem viscut, en què, segons s’ha insistit, s’ha tingut cura en visualitzar sensibilitats diferents i atorgar espais i  reconeixement  a la diversitat i a la pluralitat, era especialment important que la selecció informativa garantís també l’equilibri pel que fa a la presència d’homes i dones.

En poc mes de dos mesos tindrem un altre convocatòria i es posaran en marxa noves estratègies electorals. Hauríem d’exigir que el seu relat informatiu fos reconeixedor de la diferència sexual i no tan sols de forma numèrica, i que s’esmercés, alhora, en detectar i fer visible el que els programes i les intervencions contenen en relació a tot allò que transversalment ocupa i preocupa a les dones i que,  per tant,  pressuposem que ocupa i preocupa també a tothom.

Parlem de detectar i fer visible el que puguin contenir els programes i fer un esforç comunicatiu que informi del que hi ha i que també denunciï el que no hi ha, per evitar donar intolerables i injustificats passos en fals i per evitar, un cop més, anar a parar amb els peus a la galleda.

%d bloggers like this: